Rasbeskrivning

Rasbeskrivning shetland sheepdog:

http://www.sssk.org/sv-SE/rasinformation-25519720


Rasbeskrivning Dvärgpinschern:

https://dpklubben.se/omrasen/rasstandard.htmlDvärgpinschern

Dvärgpinscher är en underbar ras, men inte en hund för alla.

Dvärgpinschern lämpar sig bäst till en vad beträffar hund relativt erfaren eller en väl påläst/vetgirig ägare.


En Dvärgpinscher är kvicktänkt, intelligent, nyfiken och har ofta en egen uppfattning om hur saker och ting ska göras.

Dvärgpinschern är ofta snabb att finna och utnyttja sin ägares svaga punkter om vi inte är uppmärksamma.


En Dvärgpinscher kan skälla men är absolut inte skällig.

Den nöjer sig oftast med ett varningsskall för att påkalla sin ägares uppmärksamhet när den anser att detta behövs.


Dvärgpinscher är stolt och vänlig men skulle enligt den tidigare rasstandarden vara något reserverad mot främlingar, den ska dock absolut inte vara rädd eller visa aggressivitet!

Det är nämligen viktigt att dagens hundar är sociala och vänligt inställda till människor på ett balanserat sätt, för att trivas och må bra i vårt samhälle.

Dvärgpinschervalpen är oerhört receptiv och det är således mycket viktigt att den får riktigt med god miljö– och socialträning så att det reserverade draget inte blir för dominant. I första hand fäster sig dock Dvärgpinschern vid den egna familjen och familjens vänner.


En Dvärgpinscher har en mycket stor tilltro på sin egen förmåga och rör sig gärna över stora ytor långt ifrån föraren när den är lös.

Varpå rekommendationen är att du som ägare till en Dvärgpinscher tidigt tränar din hund på att den gör säkrast i att hålla reda på dig . . .


Som Dvärgpinscher ägare bör man vara väl medveten om rasens krav på att det finns en klar och tydlig rangordning i flocken/familjen.

Är man inte ur hundperspektiv en tydlig och rättvis ledare kan Dvärgpinschern snart försöka ta över ansvaret

och träda in som flockledare.


Vid all inlärning och träning av Dvärgpinscher är motivation ledordet.

Man kan aldrig tvinga en Dvärgpinscher till ovillkorlig lydnad, varför mjuka dressyrmetoder som bygger på kontakt och positivbelöning fungerar bra.

När man väl vunnit Dvärgpinscherns förtroende och förtjänat dess kärlek är den oerhört lojal och kan vara

mycket samarbetsvillig.


En Dvärgpinscher har oftast ett mycket gott självförtroende och tar många gånger plats som ledare tillsammans med andra hundar, trots att de kanske är både äldre och större.


Dvärgpinschern trivs bäst i ett nära samspel med sin familj.

Den vill således inte känna sig utanför de aktiviteter familjen förtar sig.

Det är därför viktigt att tidigt påbörja ensamhetsträning i mycket, mycket korta doser, gärna flera gånger dagligen.

Till en början räcker det med några sekunder, gärna så ofta som möjligt för att successivt utökas.


Dvärgpinschern är lekfull högt upp i åren och mognar sent, först vid 3-4 års ålder kommer den till sin verkliga rätt.

Även om Dvärgpinschern redan vid 2 års ålder känns relativt färdig vittnar många Dvärgpinscherägare om att det skett ytterligare en mognadsförändring efter 3 års ålder.


Med barn kan Dvärgpinschern vara helt underbar, men den accepterar ingen orättvis behandling med ojusta tag från någon, vare sig vuxen eller barn.

Lämna aldrig barn ensamma med en hund och lär barnen att tyda och respektera hundens signaler och rätt till en fristad.


Dvärgpinschern kräver ett visst mått av såväl fysisk som mental träning för att må bra.


Det är dock viktigt för en Dvärgpinscher att lära sig att koppla av som att få aktivering.

En Dvärgpinscher är en hund som ska kunna koppla av när inget händer, men som ger järnet när det gäller.


Många Dvärgpinschrar säljer sin själ för en godbit och i princip finns det inga gränser för vad en Dvärgpinscher kan lära sig.

Man kommer emellertid inte lång med monotona träningsmetoder utan riklig positiv förstärkning.

Dvärgpinschern vill gärna vara till lags — men, helst på sina egna villkor.

Det gäller således att träna en Dvärgpinscher med fantasi och inlevelseförmåga i kombination med ett tydligt ledarskap.

Som förare gäller det således att fundera ut olika sätt att motivera hunden för att få den att göra som man vill.


Dvärgpinschern accepterar inte hård och okänslig behandling, vilket absolut inte betyder ett liv utan krav, men kraven ska vara anpassade så att en stolt och vacker varelse som en Dvärgpinscher kan acceptera dessa.

En Dvärgpinscher fostras och lär bäst genom omväxlande lek, kel, fasthet, konsekvens, förståelse och en stor dos humor.


Dvärgpinschern är lättlärd och har en snabb uppfattningsförmåga varpå det är lätt att ha för bråttom, vilket kan ge bakslag i form av en rastlös otrygg hund, eller en hund som helt enkelt tröttnar och lägger av.

Kom därför ihåg att skynda långsamt och ofta gå tillbaks i träningen samt var alltid generös med beröm och belöningar.

Träna aldrig långa pass med en Dvärgpinscher som snabbt kan bli uttråkad.

Det är oerhört viktigt att träningen och samvaron med ledaren är så rolig och stimulerande som möjligt!

Det är träningen och samvaron med föraren som ska vara det absolut roligaste och ut hundens synpunkt

det mest givande i vardagen.


En Dvärgpinscher vill gärna vara med i händelsens centrum och passar därför en aktiv familj bra.

Det finns egentligen inget som talar emot Dvärgpinschern vad beträffar dess kapacitet att lyckas inom de flesta av hundsportens grenar.

Faktum är att det finns goda föredömen inom många grenar.